top of page

Acerca de

Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem jest Orphan Studio Sp. Z O.O. zarejestrowane pod adresem: ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, KRS 0000783228, REGON 383205969, NIP 9512483302. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2. Korzystając ze strony internetowej www.orphanstudio.eu użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

3. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 

Dane kontaktowe inspektora: Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

telefon: +48 606-950-000

 

5. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

6. Kategorie danych osobowych obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

13.  Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; 

§2. PLIKI COOKIE

1. Podczas korzystania ze strony www.orphanstudio.eu na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików możliwe jest między innymi zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji odbiorców (użytkowników).

2. Trwałe pliki cookie – te pliki cookie pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.

3. Sesyjne pliki cookie – te pliki cookie pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania Użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookie danej sesji są usuwane.

4. Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach internetowych szybciej, pamiętając preferencje Użytkownika dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu. Mogą również zapewnić pojawianie się zindywidualizowanych reklam, odpowiednio do zainteresowań Użytkownika.

5. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookie:

a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

c) „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu (Google Analytics)

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

6) Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. W celu wyłączenia mechanizmu cookies należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Formularz kontaktowy

W razie pytań i uwag dotyczących polityki prywatności, zapraszamy do kontaktu:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page